Patientvejledninger

Her vil der være links til sundhedsinformation.

Patienthåndbogen
Nyttig information om de fleste sygdomstilstande. Skrevet og redigeret af speciallæger.

Statens Seruminstitut Rejsevaccinationer
Her kan du se hvilke vaccinationer Statens Seruminstitut anbefaler for givent land ved rejse til udlandet - deriblandt mod Malaria.

Forældrevejledninger
Hensigten med forældrevejledningerne er at medvirke til en ensartet vejledning til forældre på tværs af sektorer.
Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af de fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og revideres årligt.

De 7 tegn på kræft
Det er vigitgt at opdage kræft tidligt. Jo tidligere, jo bedre - det øger muligheden for at blive rask.

Din sunhedsportal
Dine sundhedsdata er samlet på ét sted for adgang til:

  • Sundhedsjournalen
  • Behandling på sygehuset
  • Medicinkort

Log på med NemID og se dine sundhedsdata fra det offentlige sundhedsvæsen.

Find behandler 
Ved henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter og psykologer skal du selv vælge og finde behandler.