Tider i lægehuset

Lægehuset tilbyder straksvurdering af patienter med akut opståede sygdomsproblemer.

Af praktiske hensyn bedes du møde kl. 8.00 eller kontakte os på telefon så tidligt på dagen som muligt.

Det er mest praktisk for alle parter, at du møder ind kl. 8.00, så vi får overblik over, hvor mange der kommer og derfor bedre kan planlægge og komme videre med de patienter der har forudbestilt tid.


Akut åben

Dagligt kl. 8.00 - 8.30

Ved akut opstået sygdom, akut forværring af i forvejen kendt sygdom eller ved mindre skader kan du uden forudgående aftale blive set af en læge ved fremmøde kl. 8.00. Der er afsat 5 minutter pr. patient. Ventetid må forventes (max. 2 timer)


Normal tid

Dagligt ml. kl. 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00

Kan aftales med sekretæren eller via ePortalen. Der er afsat 15 minutter pr. patient. Ventetid begrænset (max. 30 min.)

Ringe retur tid

Dagligt ml. kl. 12.30 - 13.00

Efter aftale med sekretæren kan du indenfor 1 - 2 dage blive ringet op af din læge. Til korte spørgsmål, svar på rutineprøver og besøgsaftale.


Mailtid

Dagligt ml. kl. 15.00 - 16.00

Ved mail kontakt til lægen på www.jueldoktor.dk, kan du forvente svar indenfor få dage (max 1 uge). Har du brug for hurtigere kontakt/svar, er det derfor bedre at ringe til sekretæren for vejledning.


Aftentid

Der vil efter særlig aftale være mulighed for personer, der p.g.a. arbejde eller af andre væsentlige årsager ikke kan møde i dagtid, at få tidsaftale tirsdag fra kl. 16. Der vil ved disse aftenkonsultationer ikke være mulighed for at få taget blodprøver.


Tid ved sygeplejersken

Dagligt ml. kl. 8.00 - 12.00 og 12.30 - 16.00

Efter aftale med sekretæren kan du få en tid ved sygeplejersken. NB Blodprøver tages senest kl. 13.50 pga. afhentning til analyse på sygehuslaboratorium.


Tider ved sekretæren

Ring ml. kl. 9.00 - 11.45 og 12.30 - 14.00.

For tidsbestillinger, aftale om ringe retur tid ved læge og receptfornyelse.


Akut telefon

Dagligt ml. 11.45-12.30 og 15-16, fredag 14.00 - 16.00

Nummeret oplyses på telefonsvarer og anvendes KUN ved helt uopsætteligt behov for akut lægehjælp.