Tider i lægehuset

Lægehuset tilbyder straksvurdering af patienter med akut opståede sygdomsproblemer.

Af praktiske hensyn bedes du kontakte os på telefon så tidligt på dagen som muligt.

 

Akutte tider

Dagligt fra kl. 8.00 - 11.30

Ved akut opstået sygdom, akut forværring af i forvejen kendt sygdom eller ved mindre skader kan du efter forudgående telefonisk aftale blive set af en læge samme dag. 

Der er afsat 5-10 min. pr. patient. Der kan være ventetid > 1 time.


Normal tid

Dagligt mellem kl. 8.00 - 11.30 og 13.00 - 15.00

Kan aftales med sekretæren eller via ePortalen. Der er afsat 15 minutter pr. patient. Ventetid begrænset (max. 30 min.)

Ringe retur tid

Dagligt mellem kl. 12.30 - 13.00 eller i løbet af hele arbejdsdagen, hvis andet arbejde tillader det.

Efter aftale med sekretæren kan du indenfor 1 - 2 dage blive ringet op af din læge. Til korte spørgsmål, svar på rutineprøver og besøgsaftale.


Mailtid

Dagligt mellem kl. 15.00 - 16.00

Ved mail kontakt til lægen på www.jueldoktor.dk, kan du forvente svar indenfor få dage (max 1 uge). Har du brug for hurtigere kontakt/svar, er det derfor bedre at ringe til sekretæren for vejledning.


Aftentid

Der vil efter særlig aftale være mulighed for personer, der p.g.a. arbejde eller af andre væsentlige årsager ikke kan møde i dagtid, at få tidsaftale tirsdag fra kl. 16. Der vil ved disse aftenkonsultationer ikke være mulighed for at få taget blodprøver.


Tid ved sygeplejersken

Dagligt mellem kl. 8.00 - 12.00 og 12.30 - 16.00

Efter aftale med sekretæren kan du få en tid ved sygeplejersken. NB Blodprøver tages senest kl. 13.50 pga. afhentning til analyse på sygehuslaboratorium.


Tider ved sekretæren

Ring mellem kl. 8.00 - 11.45 og 12.30 - 14.00.

For tidsbestillinger, aftale om ringe retur tid ved læge og receptfornyelse.


Akut telefon

Dagligt mellem 11:45-12:30 og 14:00-16:00

Nummeret oplyses på telefonsvarer og anvendes KUN ved helt uopsætteligt behov for akut lægehjælp.